ΠΡΟΙΟΝΤΑ ARTINOS .GR


Πλαστκά Γεωργικών Εφαρμογών
  • Ginegar
  • Πλαστικά κάλυψης θερμοκηπίων
  • Πλαστικά απολύμανσης εδάφους
  • Πλαστικά λιμνοδεξαμενών
  • Πλαστικά εδαφοκάλυψης

Ginegar
Η Ginegar Plastics Products Ltd. , είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του Ισραήλ στον τομέα της εξέλιξης και παραγωγής πλαστικών φύλλων κάλυψης για γεωργικές εφαρμογές. Τα φύλλα της Ginegar κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία στον κόσμο προϊόντα κάλυψης για θερμοκήπια, προστασίας του εδάφους και προστασία από έντομα και μικροοργανισμούς.

LOW TUNNEL AD IR
Τα πλαστικά φύλλα κάλυψης Sun Selector είναι υψηλής τεχνολογίας, μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοεκλεκτικά και πολυστρωματικά και χρησιμοποιούνται σε μικρά και μεγάλα θερμοκήπια.

LOW TUNNEL IR CLEAR
Τα πλαστικά φύλλα κάλυψης Sun Selector είναι υψηλής τεχνολογίας, μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοεκλεκτικά και πολυστρωματικά και χρησιμοποιούνται σε μικρά και μεγάλα θερμοκήπια.
To LOW TUNNEL IR CLEAR είναι ένα Θερμικό πλαστικό εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και θερμοχωρητικότητας.

SUNSAVER 4 (EVA)
Τα πλαστικά φύλλα κάλυψης Sun Selector είναι υψηλής τεχνολογίας, μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοεκλεκτικά και πολυστρωματικά και χρησιμοποιούνται σε μικρά και μεγάλα θερμοκήπια

SUNSAVER AV DIFF AM (AV-TOMATO)
Θερμικό πλαστικό εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και θερμοχωρητικότητας.

SUNSAVER NECT DIFF
Τα πλαστικά φύλλα κάλυψης Sun Selector είναι υψηλής τεχνολογίας, μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοεκλεκτικά και πολυστρωματικά και χρησιμοποιούνται σε μικρά και μεγάλα θερμοκήπια.
To SUNSAVER NECT DIFF είναι ένα Θερμικό πλαστικό εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και θερμοχωρητικότητας.

SUNTHERM CLEAR N (ΚΙΤΡΙΝΟ)
Θερμικό πλαστικό εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και θερμοχωρητικότητας.

SUNTHERM 4 (EVA)
Τα πλαστικά φύλλα κάλυψης Sun Selector είναι υψηλής τεχνολογίας, μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοεκλεκτικά και πολυστρωματικά και χρησιμοποιούνται σε μικρά και μεγάλα θερμοκήπια

SUNTHERM 4 ΑV EVA
Θερμικό πλαστικό εξαιρετικής αντοχής και θερμοχωρητικότητας