ΑΡΤΙΝΟΣ Η.& ΣΙΑ Ο.Ε.


Η Εταιρεία
H εταιρεία ΑΡΤΙΝΟΣ Η.& ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών, στον γεωργικό τομέα βασισμένων στην 30ετή εμπειρία, την συνεργασία με τις πλέον καταξιωμένες παγκοσμίως εταιρίες και ερευνητικά κέντρα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή πληροφόρησης, υπηρεσιών και αγαθών, προσαρμοσμένων στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς αλλά και στα πλέον εμπεριστατωμένα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες.
Ο Στόχος μας
Με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τη σωστή ενημέρωση και την εξασφάλιση πρωτοποριακών λύσεων η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει προϊόντα και υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των πελατών της , την δημιουργία και ανάπτυξη σταθερών σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας, με στόχο την συμμετοχή στην ανάπτυξη και όραμα την αειφόρο γεωργία.
Δραστηριότητες
Αντιπροσώπευση εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων
Πώληση Χονδρική σε Γεωπονικά καταστήματα
 Συνεργασίες

Με συνεχή έρευνα αγοράς καί πολύχρονη μελέτη είμαστε σήμερα σε θέση να συνεργαζόμαστε με εταιρείες, από ολόκληρο τον κόσμο, που ηγούνται στο χώρο τους και διαθέτουν τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα προϊόντα.